PARTNERZY

Partnerami projektu F.A.M.A. zostało 10 szkół państwowych poziomu gimnazjalnego jak i ponadgimnazjalnego z terenów miast takich jak: Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy.

Partnerzy projektu zostali wyłonieni na podstawie procesu rekrutacyjnego opisanego w regulaminie projektu F.A.M.A. z zachowaniem zasady równości szans. Regulamin projektu jest dostępny do pobrania w zakładce Regulamin.

Partnerzy projektu – wykaz szkół

 1. XIV  Liceum Ogólnokształcące im. mjr Henryka Sucharskiego w Katowicach
 2. Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach
 3. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach
 4. Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Karola Wojtyły w Mysłowicach
 5. Gimnazjum nr 1 w Mysłowicach
 6. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach
 7. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Gustawa Morcinka "MORCINEK" w Rudzie Śląskiej
 8. Zespołu Szkół nr 1 w Sosnowcu Gimnazjum nr 17
 9. Gimnazjum nr 5 im. Marii Dulcissimy Hoffmann w Świętochłowicach
 10. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 5 i Gimnazjum nr 2 w Tychach

  Przestrzeń dla muzyki w śląskich szkołach!

  Na terenie placówek oświatowych Partnerów projektu zostały utworzone przez uczniów i nauczycieli Filharmoniczne Ambasady Muzycznej Aktywności.
  Ambasady to punkty (stoiska) w których można uzyskać informacje  min. na temat oferty artystycznej Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego. Ambasady są systematycznie aktualizowane przez Ambasadorów Filharmonii Śląskiej,  czyli przez uczestników projektu F.A.M.A.
  Poniżej prezentujemy fotografie Ambasad sporządzone przez uczestników projektu w listopadzie 2015 roku.